DESCKIND Výčet

Definice

Určuje popis typu, na který je svázán.Identifies the type description being bound to.

public enum class DESCKIND
[System.Serializable]
public enum DESCKIND
type DESCKIND = 
Public Enum DESCKIND
Dědičnost
DESCKIND
Atributy

Pole

DESCKIND_FUNCDESC 1

Indikuje, že FUNCDESC se vrátila struktura.Indicates that a FUNCDESC structure was returned.

DESCKIND_IMPLICITAPPOBJ 4

Indikuje, že IMPLICITAPPOBJ se vrátil.Indicates that an IMPLICITAPPOBJ was returned.

DESCKIND_MAX 5

Označuje značku konce výčtu.Indicates an end-of-enumeration marker.

DESCKIND_NONE 0

Indikuje, že se nenašla žádná shoda.Indicates that no match was found.

DESCKIND_TYPECOMP 3

Indikuje, že TYPECOMP se vrátil.Indicates that a TYPECOMP was returned.

DESCKIND_VARDESC 2

Indikuje, že VARDESC se vrátil.Indicates that a VARDESC was returned.

Poznámky

Další informace o DESCKIND výčtu naleznete v knihovně MSDN.For more information about the DESCKIND enumeration, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Platí pro