IEnumString.Clone(IEnumString) Metoda

Definice

Vytvoří nový enumerátor, který bude obsahovat stejný stav výčtu jako aktuální.Creates a new enumerator that contains the same enumeration state as the current one.

public:
 void Clone([Runtime::InteropServices::Out] System::Runtime::InteropServices::ComTypes::IEnumString ^ % ppenum);
public void Clone (out System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IEnumString ppenum);
abstract member Clone : IEnumString -> unit
Public Sub Clone (ByRef ppenum As IEnumString)

Parametry

ppenum
IEnumString

Až tato metoda vrátí, obsahuje odkaz na nově vytvořený enumerátor.When this method returns, contains a reference to the newly created enumerator. Tento parametr je předán bez inicializace.This parameter is passed uninitialized.

Poznámky

Další informace o nástroji IEnumString::Clonenajdete v knihovně MSDN.For more information about IEnumString::Clone, see the MSDN Library.

Platí pro