ComVisibleAttribute.Value ComVisibleAttribute.Value ComVisibleAttribute.Value ComVisibleAttribute.Value Property

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je typ COM viditelný.Gets a value that indicates whether the COM type is visible.

public:
 property bool Value { bool get(); };
public bool Value { get; }
member this.Value : bool
Public ReadOnly Property Value As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je typ viditelný; v opačném případě. falsetrue if the type is visible; otherwise, false. Výchozí hodnota je true.The default value is true.

Platí pro