DESCKIND Výčet

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá DESCKIND.Use DESCKIND instead.

public enum class DESCKIND
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.DESCKIND instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
[System.Serializable]
public enum DESCKIND
type DESCKIND = 
Public Enum DESCKIND
Dědičnost
DESCKIND
Atributy

Pole

DESCKIND_FUNCDESC 1

Indikuje, že se vrátila FUNCDESC.Indicates that a FUNCDESC was returned.

DESCKIND_IMPLICITAPPOBJ 4

Indikuje, že se vrátila IMPLICITAPPOBJ.Indicates that an IMPLICITAPPOBJ was returned.

DESCKIND_MAX 5

Označuje konec značky výčtu.Indicates an end of enumeration marker.

DESCKIND_NONE 0

Indikuje, že se nenašla žádná shoda.Indicates that no match was found.

DESCKIND_TYPECOMP 3

Indikuje, že se vrátila TYPECOMP.Indicates that a TYPECOMP was returned.

DESCKIND_VARDESC 2

Indikuje, že se vrátila VARDESC.Indicates that a VARDESC was returned.

Poznámky

Další informace o výčtu DESCKIND naleznete v knihovně MSDN.For more information about the DESCKIND enumeration, see the MSDN Library.

Platí pro