DispatchWrapper.WrappedObject DispatchWrapper.WrappedObject DispatchWrapper.WrappedObject DispatchWrapper.WrappedObject Property

Definice

Získá objekt zabalený DispatchWrapper.Gets the object wrapped by the DispatchWrapper.

public:
 property System::Object ^ WrappedObject { System::Object ^ get(); };
public object WrappedObject { get; }
member this.WrappedObject : obj
Public ReadOnly Property WrappedObject As Object

Hodnota vlastnosti

Objekt zabalený DispatchWrapper.The object wrapped by the DispatchWrapper.

Platí pro