FUNCKIND Výčet

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá FUNCKIND.Use FUNCKIND instead.

public enum class FUNCKIND
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.FUNCKIND instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
[System.Serializable]
public enum FUNCKIND
type FUNCKIND = 
Public Enum FUNCKIND
Dědičnost
FUNCKIND
Atributy

Pole

FUNC_DISPATCH 4

K funkci lze přistupovat pouze prostřednictvím IDispatch.The function can be accessed only through IDispatch.

FUNC_NONVIRTUAL 2

K funkci má přistup static adresa a přebírá implicitní this ukazatel.The function is accessed by static address and takes an implicit this pointer.

FUNC_PUREVIRTUAL 1

Funkce je k dispozici prostřednictvím tabulky virtuální funkce (VTBL) a přebírá implicitní this ukazatel.The function is accessed through the virtual function table (VTBL), and takes an implicit this pointer.

FUNC_STATIC 3

K funkci má přistup static adresa a nepřijímá implicitní this ukazatel.The function is accessed by static address and does not take an implicit this pointer.

FUNC_VIRTUAL 0

Funkce je k dispozici stejně jako FUNC_PUREVIRTUAL, s výjimkou, že funkce má implementaci.The function is accessed the same as FUNC_PUREVIRTUAL, except the function has an implementation.

Poznámky

Další informace o FUNCKINDnajdete v knihovně MSDN.For additional information about FUNCKIND, see the MSDN Library.

Platí pro