GuidAttribute(String) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci GuidAttribute třídy se zadaným identifikátorem GUID.Initializes a new instance of the GuidAttribute class with the specified GUID.

public:
 GuidAttribute(System::String ^ guid);
public GuidAttribute (string guid);
new System.Runtime.InteropServices.GuidAttribute : string -> System.Runtime.InteropServices.GuidAttribute
Public Sub New (guid As String)

Parametry

guid
String

, Guid Který má být přiřazen.The Guid to be assigned.

Platí pro