IDispatchImplType Výčet

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Určuje, IDispatch která implementace má být použita pro určitou třídu.Indicates which IDispatch implementation to use for a particular class.

public enum class IDispatchImplType
[System.Obsolete("The IDispatchImplAttribute is deprecated.", false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum IDispatchImplType
type IDispatchImplType = 
Public Enum IDispatchImplType
Dědičnost
IDispatchImplType
Atributy

Pole

CompatibleImpl 2

Určuje, že IDispatch implementace je poskytována předáním informací o typu pro objekt metodě rozhraní API CreateStdDispatch modelu COM.Specifies that the IDispatch implementation is supplied by passing the type information for the object to the COM CreateStdDispatch API method.

InternalImpl 1

Určuje, že IDispatch implementace je poskytována modulem runtime.Specifies that the IDispatch implementation is supplied by the runtime.

SystemDefinedImpl 0

Určuje, že se v modulu Common Language IDispatch runtime rozhodla, která implementace se má použít.Specifies that the common language runtime decides which IDispatch implementation to use.

Poznámky

Další informace naleznete v tématu IDispatchImplAttribute.See IDispatchImplAttribute for more information.

Platí pro