IDLDESC Struktura

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá IDLDESC.Use IDLDESC instead.

public value class IDLDESC
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IDLDESC instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct IDLDESC
type IDLDESC = struct
Public Structure IDLDESC
Dědičnost
IDLDESC
Atributy

Poznámky

Další informace o IDLDESCnajdete v knihovně MSDN.For additional information about IDLDESC, see the MSDN Library.

Pole

dwReserved

Rezervovaný Nastavte na null.Reserved; set to null.

wIDLFlags

Označuje IDLFLAG hodnotu popisující typ.Indicates an IDLFLAG value describing the type.

Platí pro