INVOKEKIND Výčet

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá INVOKEKIND.Use INVOKEKIND instead.

public enum class INVOKEKIND
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.INVOKEKIND instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
[System.Serializable]
public enum INVOKEKIND
type INVOKEKIND = 
Public Enum INVOKEKIND
Dědičnost
INVOKEKIND
Atributy

Pole

INVOKE_FUNC 1

Člen se volá pomocí normální syntaxe vyvolání funkce.The member is called using a normal function invocation syntax.

INVOKE_PROPERTYGET 2

Funkce je vyvolána pomocí normální syntaxe přístupu k vlastnosti.The function is invoked using a normal property-access syntax.

INVOKE_PROPERTYPUT 4

Funkce je vyvolána pomocí syntaxe přiřazení hodnoty vlastnosti.The function is invoked using a property value assignment syntax.

INVOKE_PROPERTYPUTREF 8

Funkce je vyvolána pomocí syntaxe přiřazení odkazu na vlastnost.The function is invoked using a property reference assignment syntax.

Poznámky

Další informace o INVOKEKINDnajdete v knihovně MSDN.For additional information about INVOKEKIND, see the MSDN Library.

Platí pro