TYPEDESC Struktura

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá TYPEDESC.Use TYPEDESC instead.

public value class TYPEDESC
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.TYPEDESC instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct TYPEDESC
type TYPEDESC = struct
Public Structure TYPEDESC
Dědičnost
TYPEDESC
Atributy

Poznámky

Další informace o TYPEDESCnajdete v knihovně MSDN.For additional information about TYPEDESC, see the MSDN Library.

Pole

lpValue

Pokud je proměnná VT_SAFEARRAY nebo VT_PTR, pole lpValue obsahuje ukazatel na TYPEDESC, který určuje typ prvku.If the variable is VT_SAFEARRAY or VT_PTR, the lpValue field contains a pointer to a TYPEDESC that specifies the element type.

vt

Určuje typ variant pro položku, kterou popisuje tento TYPEDESC.Indicates the variant type for the item described by this TYPEDESC.

Platí pro