TYPELIBATTR Struktura

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá TYPELIBATTR.Use TYPELIBATTR instead.

public value class TYPELIBATTR
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.TYPELIBATTR instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
[System.Serializable]
public struct TYPELIBATTR
type TYPELIBATTR = struct
Public Structure TYPELIBATTR
Dědičnost
TYPELIBATTR
Atributy

Poznámky

Další informace o struktuře TLIBATTR najdete v knihovně MSDN.For additional information about the TLIBATTR structure, see the MSDN Library.

Pole

guid

Představuje globálně jedinečné ID knihovny knihovny typů.Represents a globally unique library ID of a type library.

lcid

Představuje ID národního prostředí knihovny typů.Represents a locale ID of a type library.

syskind

Představuje cílovou hardwarovou platformu knihovny typů.Represents the target hardware platform of a type library.

wLibFlags

Představuje příznaky knihovny.Represents library flags.

wMajorVerNum

Představuje hlavní číslo verze knihovny typů.Represents the major version number of a type library.

wMinorVerNum

Představuje číslo dílčí verze knihovny typů.Represents the minor version number of a type library.

Platí pro