UCOMIEnumConnections.Clone(UCOMIEnumConnections) Metoda

Definice

Vytvoří další enumerátor, který obsahuje stejný stav výčtu jako aktuální.Creates another enumerator that contains the same enumeration state as the current one.

public:
 void Clone([Runtime::InteropServices::Out] System::Runtime::InteropServices::UCOMIEnumConnections ^ % ppenum);
public void Clone (out System.Runtime.InteropServices.UCOMIEnumConnections ppenum);
abstract member Clone : UCOMIEnumConnections -> unit
Public Sub Clone (ByRef ppenum As UCOMIEnumConnections)

Parametry

ppenum
UCOMIEnumConnections

Po úspěšném vrácení se odkaz na nově vytvořený enumerátor.On successful return, a reference to the newly created enumerator.

Poznámky

Další informace o IEnumConnections::Clonenajdete v knihovně MSDN.For more information about IEnumConnections::Clone, see the MSDN Library.

Platí pro