UCOMITypeComp Rozhraní

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá ITypeComp.Use ITypeComp instead.

public interface class UCOMITypeComp
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("00020403-0000-0000-c000-000000000046")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("00020403-0000-0000-C000-000000000046")]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.ITypeComp instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public interface UCOMITypeComp
type UCOMITypeComp = interface
Public Interface UCOMITypeComp
Atributy

Poznámky

Další informace o rozhraní ITypeComp naleznete v knihovně MSDN.For more information about the ITypeComp interface, see the MSDN Library.

Metody

Bind(String, Int32, Int16, UCOMITypeInfo, DESCKIND, BINDPTR)

Namapuje název na člena typu nebo vytvoří vazby globálních proměnných a funkcí obsažených v knihovně typů.Maps a name to a member of a type, or binds global variables and functions contained in a type library.

BindType(String, Int32, UCOMITypeInfo, UCOMITypeComp)

Váže se k popisům typů obsaženým v knihovně typů.Binds to the type descriptions contained within a type library.

Platí pro