WindowsRuntimeMetadata.DesignerNamespaceResolve Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že v prostředí pro návrh dojde k chybě při překladu souboru metadat Windows.Occurs when the resolution of a Windows Metadata file fails in the design environment.

public:
 static event EventHandler<System::Runtime::InteropServices::WindowsRuntime::DesignerNamespaceResolveEventArgs ^> ^ DesignerNamespaceResolve;
[add: System.Security.SecurityCritical]
[remove: System.Security.SecurityCritical]
public static event EventHandler<System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.DesignerNamespaceResolveEventArgs> DesignerNamespaceResolve;
public static event EventHandler<System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.DesignerNamespaceResolveEventArgs> DesignerNamespaceResolve;
[<add: System.Security.SecurityCritical>]
[<remove: System.Security.SecurityCritical>]
member this.DesignerNamespaceResolve : EventHandler<System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.DesignerNamespaceResolveEventArgs> 
member this.DesignerNamespaceResolve : EventHandler<System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.DesignerNamespaceResolveEventArgs> 
Public Shared Custom Event DesignerNamespaceResolve As EventHandler(Of DesignerNamespaceResolveEventArgs) 
Public Shared Event DesignerNamespaceResolve As EventHandler(Of DesignerNamespaceResolveEventArgs) 

Event Type

EventHandler<DesignerNamespaceResolveEventArgs>
Atributy

Platí pro