Vector128.AsVector<T>(Vector128<T>) Metoda

Definice

Opětovně interpretuje Vector128<T> jako nový Vector<T> .Reinterprets a Vector128<T> as a new Vector<T>.

public:
generic <typename T>
 where T : value class[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Numerics::Vector<T> AsVector(System::Runtime::Intrinsics::Vector128<T> value);
public static System.Numerics.Vector<T> AsVector<T> (this System.Runtime.Intrinsics.Vector128<T> value) where T : struct;
static member AsVector : System.Runtime.Intrinsics.Vector128<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> (requires 'T : struct)
<Extension()>
Public Function AsVector(Of T As Structure) (value As Vector128(Of T)) As Vector(Of T)

Parametry typu

T

Typ vektorů.The type of the vectors.

Parametry

value
Vector128<T>

Vektor, který se má znovu interpretovat.The vector to reinterpret.

Návraty

Vector<T>

value přeinterpretováno jako nové Vector<T> .value reinterpreted as a new Vector<T>.

Výjimky

Typ value ( T ) není podporován.The type of value (T) is not supported.

Platí pro