SByte.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) Metoda

Definice

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Pokus o provedení této vyvolá InvalidCastException.Attempting to do so throws an InvalidCastException.

 virtual DateTime System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDateTime;
DateTime IConvertible.ToDateTime (IFormatProvider provider);
Function ToDateTime (provider As IFormatProvider) As DateTime Implements IConvertible.ToDateTime

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

ŽádnéNone. Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Implementuje

Výjimky

Ve všech případechIn all cases.

Platí pro