SByte.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDecimal(IFormatProvider).

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
override this.System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr se nepoužívá.

Návraty

Decimal

Hodnota aktuální instance převedená na Decimal.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho použít pouze v SByte případě, že je instance přetypována do IConvertible rozhraní. Doporučenou alternativou Convert.ToDecimal(SByte) je volání metody.

Platí pro