SByte.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDecimal(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr se nepoužívá.This parameter is unused.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na Decimal.The value of the current instance, converted to a Decimal.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance SByte přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToDecimal(SByte).The recommended alternative is to call the Convert.ToDecimal(SByte) method.

Platí pro