SByte.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDouble(IFormatProvider).

 virtual double System.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDouble;
double IConvertible.ToDouble (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDouble : IFormatProvider -> double
override this.System.IConvertible.ToDouble : IFormatProvider -> double
Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double Implements IConvertible.ToDouble

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.

Návraty

Double

Hodnota aktuální instance převedená na Double.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho použít pouze v SByte případě, že je instance přetypována do IConvertible rozhraní. Doporučenou alternativou Convert.ToDouble(SByte) je volání metody.

Platí pro