SByte.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
override this.System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Function ToType (type As Type, provider As IFormatProvider) As Object Implements IConvertible.ToType

Parametry

type
Type

Na Type kterou chcete tuto SByte hodnotu převést.

provider
IFormatProvider

Implementace IFormatProvider , která poskytuje informace o formátu vrácené hodnoty.

Návraty

Object

Hodnota aktuální instance převedená na objekt typu type.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho použít pouze v SByte případě, že je instance přetypována do IConvertible rozhraní. Doporučenou alternativou je volání static metody (Sharedv jazyce Visual Basic). Convert.ChangeType

Platí pro