SByte.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt64(IFormatProvider).

 virtual System::UInt64 System.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt64;
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
override this.System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong Implements IConvertible.ToUInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.

Návraty

UInt64

Hodnota aktuální instance převedená na UInt64.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho použít pouze v SByte případě, že je instance přetypována do IConvertible rozhraní. Doporučenou alternativou Convert.ToUInt64(SByte) je volání metody.

Platí pro