AuthenticationTypes.Signature Pole

Definice

Ověřování pomocí digitálního podpisu.Authentication using a digital signature.

public: System::String ^ Signature;
public const string Signature;
val mutable Signature : string
Public Const Signature As String 

Hodnota pole

String

Platí pro