AuthenticationTypes Třída

Definice

Definuje typy ověřování pro AuthenticationType vlastnost.Defines authentication types for the AuthenticationType property.

public ref class AuthenticationTypes abstract sealed
public static class AuthenticationTypes
type AuthenticationTypes = class
Public Class AuthenticationTypes
Dědičnost
AuthenticationTypes

Pole

Basic

Základní ověřování.Basic Authentication.

Federation

Federované ověřování.Federated Authentication.

Kerberos

Ověřování protokolem Kerberos.Kerberos authentication.

Negotiate

Vyjednávat ověřování.Negotiated authentication.

Password

Ověřování uživatelského jména a hesla.Username and password authentication.

Signature

Ověřování pomocí digitálního podpisu.Authentication using a digital signature.

Windows

Ověřování systému Windows.Windows authentication.

X509

Ověřování pomocí certifikátu X. 509Authentication using an X.509 certificate.

Platí pro