CodeAccessPermission.RevertPermitOnly Metoda

Definice

Způsobí odebrání všech předchozích PermitOnly() snímků pro aktuální rámec a již neplatí.Causes any previous PermitOnly() for the current frame to be removed and no longer in effect.

public:
 static void RevertPermitOnly();
public static void RevertPermitOnly ();
[System.Diagnostics.Conditional("FEATURE_MONO_CAS")]
public static void RevertPermitOnly ();
static member RevertPermitOnly : unit -> unit
[<System.Diagnostics.Conditional("FEATURE_MONO_CAS")>]
static member RevertPermitOnly : unit -> unit
Public Shared Sub RevertPermitOnly ()
Atributy

Výjimky

PermitOnly()Pro aktuální rámec neexistuje žádný předchozí.There is no previous PermitOnly() for the current frame.

Poznámky

Pokud PermitOnly pro aktuální rámec neexistuje, ExecutionEngineException je vyvolána výjimka.If there is no PermitOnly for the current frame, an ExecutionEngineException is thrown.

Platí pro