AsnEncodedDataCollection.ICollection.IsSynchronized AsnEncodedDataCollection.ICollection.IsSynchronized AsnEncodedDataCollection.ICollection.IsSynchronized Property

Definice

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Hodnota vlastnosti

Implementuje

Platí pro