AsnEncodedDataEnumerator.IEnumerator.Current AsnEncodedDataEnumerator.IEnumerator.Current AsnEncodedDataEnumerator.IEnumerator.Current Property

Definice

Získá aktuální AsnEncodedData objekt AsnEncodedDataCollection objektu.Gets the current AsnEncodedData object in an AsnEncodedDataCollection object.

property System::Object ^ System::Collections::IEnumerator::Current { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
 ReadOnly Property Current As Object Implements IEnumerator.Current

Hodnota vlastnosti

Aktuální AsnEncodedData objektu.The current AsnEncodedData object.

Implementuje

Platí pro