AsymmetricAlgorithm.KeySizeValue AsymmetricAlgorithm.KeySizeValue AsymmetricAlgorithm.KeySizeValue AsymmetricAlgorithm.KeySizeValue Field

Definice

Představuje velikost v bitech, modulu klíče používané asymetrického algoritmu.Represents the size, in bits, of the key modulus used by the asymmetric algorithm.

protected: int KeySizeValue;
protected int KeySizeValue;
val mutable KeySizeValue : int
Protected KeySizeValue As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Platná velikost klíče jsou určena podle konkrétní implementace asymetrického algoritmu a jsou uvedeny v LegalKeySizes vlastnost.The valid key sizes are specified by the particular implementation of the asymmetric algorithm and are listed in the LegalKeySizes property.

Toto pole je přístupný prostřednictvím KeySize vlastnost.This field is accessed through the KeySize property.

Platí pro

Viz také