AsymmetricSignatureDeformatter AsymmetricSignatureDeformatter AsymmetricSignatureDeformatter AsymmetricSignatureDeformatter Class

Definice

Představuje abstraktní základní třída, ze které jsou odvozeny všechny implementace deformatters asymetrického podpisu.Represents the abstract base class from which all implementations of asymmetric signature deformatters derive.

public ref class AsymmetricSignatureDeformatter abstract
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class AsymmetricSignatureDeformatter
type AsymmetricSignatureDeformatter = class
Public MustInherit Class AsymmetricSignatureDeformatter
Dědičnost
AsymmetricSignatureDeformatterAsymmetricSignatureDeformatterAsymmetricSignatureDeformatterAsymmetricSignatureDeformatter
Odvozené
Atributy

Poznámky

Asymetrického podpisu deformatters ověření digitálních podpisů, které jsou vytvořeny pomocí implementace AsymmetricSignatureFormatter.Asymmetric signature deformatters verify the digital signatures that are created using implementations of AsymmetricSignatureFormatter.

Konstruktory

AsymmetricSignatureDeformatter() AsymmetricSignatureDeformatter() AsymmetricSignatureDeformatter() AsymmetricSignatureDeformatter()

Inicializuje novou instanci třídy AsymmetricSignatureDeformatter.Initializes a new instance of AsymmetricSignatureDeformatter.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
SetHashAlgorithm(String) SetHashAlgorithm(String) SetHashAlgorithm(String) SetHashAlgorithm(String)

Při přepisu v odvozené třídě, nastaví algoritmus hash pro ověření podpisu.When overridden in a derived class, sets the hash algorithm to use for verifying the signature.

SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm)

Při přepisu v odvozené třídě, nastaví veřejný klíč pro ověření podpisu.When overridden in a derived class, sets the public key to use for verifying the signature.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)
VerifySignature(Byte[], Byte[]) VerifySignature(Byte[], Byte[]) VerifySignature(Byte[], Byte[]) VerifySignature(Byte[], Byte[])

Při přepisu v odvozené třídě ověří podpis pro zadaná data.When overridden in a derived class, verifies the signature for the specified data.

VerifySignature(HashAlgorithm, Byte[]) VerifySignature(HashAlgorithm, Byte[]) VerifySignature(HashAlgorithm, Byte[]) VerifySignature(HashAlgorithm, Byte[])

Ověří podpis od hodnoty zadanou hodnotu hash.Verifies the signature from the specified hash value.

Platí pro

Viz také