CngAlgorithm.ECDiffieHellmanP384 Vlastnost

Definice

CngAlgorithm Získává objekt, který určuje algoritmus výměny klíčů Diffie-Hellman s eliptickou křivkou (ECDH), který používá křivku P-384.Gets a CngAlgorithm object that specifies an Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) key exchange algorithm that uses the P-384 curve.

public:
 static property System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ ECDiffieHellmanP384 { System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ get(); };
public static System.Security.Cryptography.CngAlgorithm ECDiffieHellmanP384 { get; }
member this.ECDiffieHellmanP384 : System.Security.Cryptography.CngAlgorithm
Public Shared ReadOnly Property ECDiffieHellmanP384 As CngAlgorithm

Hodnota vlastnosti

Objekt, který určuje algoritmus ECDH, který používá křivku P-384.An object that specifies an ECDH algorithm that uses the P-384 curve.

Platí pro