CngAlgorithm.ECDsaP384 CngAlgorithm.ECDsaP384 CngAlgorithm.ECDsaP384 CngAlgorithm.ECDsaP384 Property

Definice

CngAlgorithm Získá objekt, který určuje algoritmus ECDSA (pro digitální podpis s eliptickou křivkou), který používá křivku P-384.Gets a CngAlgorithm object that specifies an Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) that uses the P-384 curve.

public:
 static property System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ ECDsaP384 { System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ get(); };
public static System.Security.Cryptography.CngAlgorithm ECDsaP384 { get; }
member this.ECDsaP384 : System.Security.Cryptography.CngAlgorithm
Public Shared ReadOnly Property ECDsaP384 As CngAlgorithm

Hodnota vlastnosti

Objekt, který určuje ECDSA algoritmus, který používá křivku P-384.An object that specifies an ECDSA algorithm that uses the P-384 curve.

Platí pro