CngAlgorithm.Inequality(CngAlgorithm, CngAlgorithm) CngAlgorithm.Inequality(CngAlgorithm, CngAlgorithm) CngAlgorithm.Inequality(CngAlgorithm, CngAlgorithm) CngAlgorithm.Inequality(CngAlgorithm, CngAlgorithm) Operator

Definice

Určuje, zda CngAlgorithm dva objekty neurčují stejný algoritmus.Determines whether two CngAlgorithm objects do not specify the same algorithm.

public:
 static bool operator !=(System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ left, System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ right);
public static bool operator != (System.Security.Cryptography.CngAlgorithm left, System.Security.Cryptography.CngAlgorithm right);
static member op_Inequality : System.Security.Cryptography.CngAlgorithm * System.Security.Cryptography.CngAlgorithm -> bool
Public Shared Operator != (left As CngAlgorithm, right As CngAlgorithm) As Boolean

Parametry

left
CngAlgorithm CngAlgorithm CngAlgorithm CngAlgorithm

Objekt, který určuje název algoritmu.An object that specifies an algorithm name.

right
CngAlgorithm CngAlgorithm CngAlgorithm CngAlgorithm

Druhý objekt, který má být porovnán s objektem, který je identifikován left parametrem.A second object, to be compared to the object that is identified by the left parameter.

Návraty

truePokud tyto dva objekty nespecifikují stejný název algoritmu; v opačném případě. falsetrue if the two objects do not specify the same algorithm name; otherwise, false.

Platí pro