CngKey.ExportPolicy CngKey.ExportPolicy CngKey.ExportPolicy CngKey.ExportPolicy Property

Definice

Získá zásadu exportu, kterou používá klíč.Gets the export policy that is used by the key.

public:
 property System::Security::Cryptography::CngExportPolicies ExportPolicy { System::Security::Cryptography::CngExportPolicies get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public System.Security.Cryptography.CngExportPolicies ExportPolicy { get; }
member this.ExportPolicy : System.Security.Cryptography.CngExportPolicies
Public ReadOnly Property ExportPolicy As CngExportPolicies

Hodnota vlastnosti

Objekt, který určuje zásadu exportu pro klíč.An object that specifies the export policy for the key.

Poznámky

Zásady exportu řídí četnost a formát exportu pro klíč.The export policy controls the export frequency and format for the key.

Platí pro