CngKey.ExportPolicy CngKey.ExportPolicy CngKey.ExportPolicy CngKey.ExportPolicy Property

Definice

Získá zásady export, který používá klíč.Gets the export policy that is used by the key.

public:
 property System::Security::Cryptography::CngExportPolicies ExportPolicy { System::Security::Cryptography::CngExportPolicies get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public System.Security.Cryptography.CngExportPolicies ExportPolicy { get; }
member this.ExportPolicy : System.Security.Cryptography.CngExportPolicies
Public ReadOnly Property ExportPolicy As CngExportPolicies

Hodnota vlastnosti

Objekt, který určuje export zásad pro klíč.An object that specifies the export policy for the key.

Poznámky

Export zásad řídí export četnost a formátu klíče.The export policy controls the export frequency and format for the key.

Platí pro