CngKeyCreationOptions CngKeyCreationOptions CngKeyCreationOptions CngKeyCreationOptions Enum

Definice

Určuje možnosti pro vytvoření klíče.Specifies options used for key creation.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class CngKeyCreationOptions
[System.Flags]
public enum CngKeyCreationOptions
type CngKeyCreationOptions = 
Public Enum CngKeyCreationOptions
Dědičnost
CngKeyCreationOptionsCngKeyCreationOptionsCngKeyCreationOptionsCngKeyCreationOptions
Atributy

Pole

MachineKey MachineKey MachineKey MachineKey 32

Vytvoří se klíč celého systému.A machine-wide key is created.

None None None None 0

Žádné možnosti vytvoření klíče se používají.No key creation options are used.

OverwriteExistingKey OverwriteExistingKey OverwriteExistingKey OverwriteExistingKey 128

Při vytváření klíčů se přepíšou stávající klíč.The existing key is overwritten during key creation.

Poznámky

Tento typ používá KeyCreationOptions vlastnost.This type is used by the KeyCreationOptions property.

Platí pro