CryptographicOperations.ZeroMemory(Span<Byte>) CryptographicOperations.ZeroMemory(Span<Byte>) CryptographicOperations.ZeroMemory(Span<Byte>) CryptographicOperations.ZeroMemory(Span<Byte>) Method

Definice

public:
 static void ZeroMemory(Span<System::Byte> buffer);
public static void ZeroMemory (Span<byte> buffer);
static member ZeroMemory : Span<byte> -> unit
Public Shared Sub ZeroMemory (buffer As Span(Of Byte))

Parametry

buffer
Span<Byte>

Platí pro