CryptoStreamMode CryptoStreamMode CryptoStreamMode CryptoStreamMode Enum

Definice

Určuje režim šifrování datového proudu.Specifies the mode of a cryptographic stream.

public enum class CryptoStreamMode
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum CryptoStreamMode
type CryptoStreamMode = 
Public Enum CryptoStreamMode
Dědičnost
CryptoStreamModeCryptoStreamModeCryptoStreamModeCryptoStreamMode
Atributy

Pole

Read Read Read Read 0

Přístup pro čtení k šifrování datového proudu.Read access to a cryptographic stream.

Write Write Write Write 1

Oprávnění k zápisu do kryptografických datového proudu.Write access to a cryptographic stream.

Platí pro

Viz také