DESCryptoServiceProvider.GenerateIV DESCryptoServiceProvider.GenerateIV DESCryptoServiceProvider.GenerateIV DESCryptoServiceProvider.GenerateIV Method

Definice

Vygeneruje náhodný vektor inicializace (IV), který se má použít pro algoritmus.Generates a random initialization vector (IV) to use for the algorithm.

public:
 override void GenerateIV();
public override void GenerateIV ();
override this.GenerateIV : unit -> unit
Public Overrides Sub GenerateIV ()

Poznámky

Tuto metodu použijte pro vygenerování náhodného IV , pokud není zadána žádná hodnota.Use this method to generate a random IV when none is specified.

Platí pro

Viz také