ECCurve.A Pole

Definice

První koeficient pro explicitní křivkuThe first coefficient for an explicit curve. Pro krátké Weierstrassy, Montgomery a kroucená Edwards křivky.A for short Weierstrass, Montgomery, and Twisted Edwards curves.

public: cli::array <System::Byte> ^ A;
public byte[] A;
val mutable A : byte[]
Public A As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Platí pro