ECCurve.A ECCurve.A ECCurve.A ECCurve.A Field

Definice

První koeficient pro explicitní křivky.The first coefficient for an explicit curve. A pro krátké Weierstrassova Montgomery a kroucená Edwards křivky.A for short Weierstrass, Montgomery, and Twisted Edwards curves.

public: cli::array <System::Byte> ^ A;
public byte[] A;
val mutable A : byte[]
Public A As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Platí pro