ECCurve.B ECCurve.B ECCurve.B ECCurve.B Field

Definice

Druhý koeficient pro explicitní křivku.The second coefficient for an explicit curve. B pro krátké Weierstrass a d pro proEdwardsé křivky.B for short Weierstrass and d for Twisted Edwards curves.

public: cli::array <System::Byte> ^ B;
public byte[] B;
val mutable B : byte[]
Public B As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Platí pro