ECCurve.CreateFromFriendlyName(String) ECCurve.CreateFromFriendlyName(String) ECCurve.CreateFromFriendlyName(String) ECCurve.CreateFromFriendlyName(String) Method

Definice

Vytvoří pojmenované křivky pomocí zadaný popisný název identifikátoru.Creates a named curve using the specified friendly name of the identifier.

public:
 static System::Security::Cryptography::ECCurve CreateFromFriendlyName(System::String ^ oidFriendlyName);
public static System.Security.Cryptography.ECCurve CreateFromFriendlyName (string oidFriendlyName);
static member CreateFromFriendlyName : string -> System.Security.Cryptography.ECCurve
Public Shared Function CreateFromFriendlyName (oidFriendlyName As String) As ECCurve

Parametry

oidFriendlyName
String String String String

Popisný název identifikátoru.The friendly name of the identifier.

Návraty

Objekt představující pojmenované křivky.An object representing the named curve.

Výjimky

Platí pro