ECCurve.CreateFromOid(Oid) ECCurve.CreateFromOid(Oid) ECCurve.CreateFromOid(Oid) ECCurve.CreateFromOid(Oid) Method

Definice

Vytvoří pojmenovanou křivku pomocí zadaného Oid objektu.Creates a named curve using the specified Oid object.

public:
 static System::Security::Cryptography::ECCurve CreateFromOid(System::Security::Cryptography::Oid ^ curveOid);
public static System.Security.Cryptography.ECCurve CreateFromOid (System.Security.Cryptography.Oid curveOid);
static member CreateFromOid : System.Security.Cryptography.Oid -> System.Security.Cryptography.ECCurve
Public Shared Function CreateFromOid (curveOid As Oid) As ECCurve

Parametry

curveOid
Oid Oid Oid Oid

Identifikátor objektu, který se má použít.The object identifier to use.

Návraty

Objekt představující pojmenovanou křivku.An object representing the named curve.

Platí pro