ECCurve.CreateFromOid(Oid) ECCurve.CreateFromOid(Oid) ECCurve.CreateFromOid(Oid) ECCurve.CreateFromOid(Oid) Method

Definice

Vytvoří pojmenované křivky pomocí zadaného Oid objektu.Creates a named curve using the specified Oid object.

public:
 static System::Security::Cryptography::ECCurve CreateFromOid(System::Security::Cryptography::Oid ^ curveOid);
public static System.Security.Cryptography.ECCurve CreateFromOid (System.Security.Cryptography.Oid curveOid);
static member CreateFromOid : System.Security.Cryptography.Oid -> System.Security.Cryptography.ECCurve
Public Shared Function CreateFromOid (curveOid As Oid) As ECCurve

Parametry

curveOid
Oid Oid Oid Oid

Identifikátor objektu k použití.The object identifier to use.

Návraty

Objekt představující pojmenované křivky.An object representing the named curve.

Platí pro