ECCurve.ECCurveType ECCurve.ECCurveType ECCurve.ECCurveType ECCurve.ECCurveType Enum

Definice

Určuje, jak interpretovat data obsažená v ECCurve objektu.Indicates how to interpret the data contained in an ECCurve object.

public: enum class ECCurve::ECCurveType
public enum ECCurve.ECCurveType
type ECCurve.ECCurveType = 
Public Enum ECCurve.ECCurveType
Dědičnost
ECCurve.ECCurveTypeECCurve.ECCurveTypeECCurve.ECCurveTypeECCurve.ECCurveType

Pole

Characteristic2 Characteristic2 Characteristic2 Characteristic2 4

Parametry křivky reprezentují charakteristickou křivku 2.The curve parameters represent a characteristic 2 curve.

Implicit Implicit Implicit Implicit 0

Nejsou interpretována žádná data křivky.No curve data is interpreted. Od volajícího se předpokládá, co je křivka.The caller is assumed to know what the curve is.

Named Named Named Named 5

Parametry křivky reprezentují pojmenovanou křivku.The curve parameters represent a named curve.

PrimeMontgomery PrimeMontgomery PrimeMontgomery PrimeMontgomery 3

Parametry křivky reprezentují základní křivku se vzorcem B * y ^ 2 = x ^ 3 +*a x ^ 2 + x.The curve parameters represent a prime curve with the formula B*y^2 = x^3 + A*x^2 + x.

PrimeShortWeierstrass PrimeShortWeierstrass PrimeShortWeierstrass PrimeShortWeierstrass 1

Parametry křivky reprezentují základní křivku se vzorcem y ^ 2 = x ^ 3 + A * x + B v poli základny P.The curve parameters represent a prime curve with the formula y^2 = x^3 + A*x + B in the prime field P.

PrimeTwistedEdwards PrimeTwistedEdwards PrimeTwistedEdwards PrimeTwistedEdwards 2

Parametry křivky reprezentují základní křivku se vzorcem a * x ^ 2 + y ^ 2 = 1 +*B x ^*2 y ^ 2 v poli základny P.The curve parameters represent a prime curve with the formula A*x^2 + y^2 = 1 + B*x^2*y^2 in the prime field P.

Platí pro