ECCurve.G ECCurve.G ECCurve.G ECCurve.G Field

Definice

Generátor nebo základní bod pro operace na křivce.The generator, or base point, for operations on the curve.

public: System::Security::Cryptography::ECPoint G;
public System.Security.Cryptography.ECPoint G;
val mutable G : System.Security.Cryptography.ECPoint
Public G As ECPoint 

Hodnota pole

Platí pro