ECCurve.Polynomial ECCurve.Polynomial ECCurve.Polynomial ECCurve.Polynomial Field

Definice

Polynomická křivkaThe curve polynomial. Platí jenom pro charakteristické 2 křivky.Applies only to characteristic 2 curves.

public: cli::array <System::Byte> ^ Polynomial;
public byte[] Polynomial;
val mutable Polynomial : byte[]
Public Polynomial As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Platí pro