ECCurve.Seed ECCurve.Seed ECCurve.Seed ECCurve.Seed Field

Definice

Počáteční hodnoty pro generování koeficient pod algoritmus generování ANSI X9.62.The seed value for coefficient generation under the ANSI X9.62 generation algorithm. Platí pouze pro explicitní křivky.Applies only to explicit curves.

public: cli::array <System::Byte> ^ Seed;
public byte[] Seed;
val mutable Seed : byte[]
Public Seed As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Platí pro