ECDsa.ExportECPrivateKey ECDsa.ExportECPrivateKey ECDsa.ExportECPrivateKey ECDsa.ExportECPrivateKey Method

Definice

Exportuje aktuální klíč ve formátu ECPrivateKey.Exports the current key in the ECPrivateKey format.

public:
 virtual cli::array <System::Byte> ^ ExportECPrivateKey();
public virtual byte[] ExportECPrivateKey ();
abstract member ExportECPrivateKey : unit -> byte[]
override this.ExportECPrivateKey : unit -> byte[]
Public Overridable Function ExportECPrivateKey () As Byte()

Návraty

Byte[]

Bajtové pole obsahující ECPrivateKey reprezentace tohoto klíče.A byte array containing the ECPrivateKey representation of this key.

Výjimky

Klíč nelze exportovat.The key could not be exported.

Platí pro

Viz také