ECKeyXmlFormat ECKeyXmlFormat ECKeyXmlFormat ECKeyXmlFormat Enum

Definice

Definuje formáty serializace XML pro klíče eliptické křivky.Defines XML serialization formats for elliptic curve keys.

public enum class ECKeyXmlFormat
public enum ECKeyXmlFormat
type ECKeyXmlFormat = 
Public Enum ECKeyXmlFormat
Dědičnost
ECKeyXmlFormatECKeyXmlFormatECKeyXmlFormatECKeyXmlFormat

Pole

Rfc4050 Rfc4050 Rfc4050 Rfc4050 0

Formát serializace XML popsaný v dokumentu RFC 4050, "použití algoritmu ECDSA (eliptická křivka Signature) pro digitální podpisy XML."An XML serialization format described in RFC 4050, "Using the Elliptic Curve Signature Algorithm (ECDSA) for XML Digital Signatures."

Poznámky

Tento výčet obsahuje pouze jeden člen Rfc4050.This enumeration contains only one member, Rfc4050. Tento formát popisuje způsob, jakým jsou klíče algoritmu eliptické křivky digitálního podpisu (ECDSA) serializovány do formátu XML.This format describes how Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) keys are serialized to XML.

Platí pro