ECKeyXmlFormat ECKeyXmlFormat ECKeyXmlFormat ECKeyXmlFormat Enum

Definice

Definuje formáty serializace XML pro klíče eliptické křivky.Defines XML serialization formats for elliptic curve keys.

public enum class ECKeyXmlFormat
public enum ECKeyXmlFormat
type ECKeyXmlFormat = 
Public Enum ECKeyXmlFormat
Dědičnost
ECKeyXmlFormatECKeyXmlFormatECKeyXmlFormatECKeyXmlFormat

Pole

Rfc4050 Rfc4050 Rfc4050 Rfc4050 0

Formát serializace XML je popsáno v dokumentu RFC 4050, "Pomocí podpisový algoritmus eliptické křivky (ECDSA) pro XML digitální podpisy."An XML serialization format described in RFC 4050, "Using the Elliptic Curve Signature Algorithm (ECDSA) for XML Digital Signatures."

Poznámky

Tento výčet obsahuje pouze jednoho člena, Rfc4050.This enumeration contains only one member, Rfc4050. Tento formát popisuje, jak jsou křivky digitální podpis algoritmů ECDSA (Elliptic) klíče serializovat v jazyce XML.This format describes how Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) keys are serialized to XML.

Platí pro