FromBase64TransformMode FromBase64TransformMode FromBase64TransformMode FromBase64TransformMode Enum

Definice

Určuje, zda mají být ignorovány prázdné znaky v základní 64 transformaci.Specifies whether white space should be ignored in the base 64 transformation.

public enum class FromBase64TransformMode
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum FromBase64TransformMode
type FromBase64TransformMode = 
Public Enum FromBase64TransformMode
Dědičnost
FromBase64TransformModeFromBase64TransformModeFromBase64TransformModeFromBase64TransformMode
Atributy

Pole

DoNotIgnoreWhiteSpaces DoNotIgnoreWhiteSpaces DoNotIgnoreWhiteSpaces DoNotIgnoreWhiteSpaces 1

Prázdné znaky nemají být ignorovány.White space should not be ignored.

IgnoreWhiteSpaces IgnoreWhiteSpaces IgnoreWhiteSpaces IgnoreWhiteSpaces 0

Prázdné znaky, třeba ji ignorovat.White space should be ignored.

Poznámky

Prázdné znaky obsahuje znak mezery a znaků tabulátoru, znaky nového řádku a tak dále.White space includes the space character as well as tab characters, newline characters, and so on. Znaky, které tvoří prázdné znaky jsou identifikované Char.IsWhiteSpace metody.Characters that constitute white space are those identified by the Char.IsWhiteSpace method.

Platí pro

Viz také