HashAlgorithm HashAlgorithm HashAlgorithm Constructor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy HashAlgorithm třídy.Initializes a new instance of the HashAlgorithm class.

protected:
 HashAlgorithm();
protected HashAlgorithm ();
Protected Sub New ()

Poznámky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy.You cannot create an instance of an abstract class. Kód aplikace vytvoří novou instanci odvozené třídy.Application code creates a new instance of a derived class.

Platí pro