HashAlgorithm.CanTransformMultipleBlocks HashAlgorithm.CanTransformMultipleBlocks HashAlgorithm.CanTransformMultipleBlocks HashAlgorithm.CanTransformMultipleBlocks Property

Definice

Při přepsání v odvozené třídě získá hodnotu, která označuje, zda lze transformovat více bloků.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether multiple blocks can be transformed.

public:
 virtual property bool CanTransformMultipleBlocks { bool get(); };
public virtual bool CanTransformMultipleBlocks { get; }
member this.CanTransformMultipleBlocks : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanTransformMultipleBlocks As Boolean

Hodnota vlastnosti

trueje-li možné transformovat více bloků; v opačném případě. falsetrue if multiple blocks can be transformed; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro